Blogdan yazılar

hosting image
blog list image

VMware Sanal Makinesi

Sanal makine çözümleri incelediğinde küçük, orta ve büyük her seviyeden şirket ve
organizasyonun sanallaştırma ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek çözümlerin başında
VMware ticari çözümleri olduğu görülür. VMware şirketi 1998 yılında ABD merkezli olarak
kuruldu. İlk çözümlerini pazara 1999 yılında çıkaran şirket şu an pazarı yönlendiren birkaç
kuruluştan birisi olarak göze çarpmaktadır.
VMware topolojisinin hedeflediği yapı “sanal altyapı” (Virtual Infrastructure) olarak
adlandırılır. Altyapı genel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır:
• Herbir x86 makinanın tam sanallaştırmasını sağlayacak yönetim yazılımı
• Sanallaştırma temelli kaynak planlamasını sağlayacak planlama yazılımları
• Yıkım onarımı (disaster recovery) gibi IT süreçlerinin başarılması için gereken
otomasyon çözümleri
4
Şekil 3-1 – VMware Mimarisi
Hem masaüstü, hem iş istasyonu ve sunucu hem de mainframe ölçeğinde ürünler barındıran
firma geliştirdiği çözüme göre de farklı stratejiler sağlayabilmektedir. Örneğin desktop ve
sunucu/iş istasyonu ürünleri olan VMware Workstation ve GSX ürünleri bir işletim sisteminin
üzerinde çalışan yazılım programları iken daha “enterprise level” denebilecek ESX ürünü
doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışacağı için üzerinde çalışacağı bir işletim sistemine
gerek duymamaktadır. Bu sayede çok büyük ölçekli topolojide VMware’in performansı
muadili rakiplerinin çok üzerine çıktığı görülmektedir.
Bunun yanında VMware, üzerine kurulan işletim sistemleri için tamamen sanal donanım
sürücüleri sağlar. Video, ağ ve hard disk için tamamen sanal sürücüler; USB, seri ve paralel
portlar için de yarı-sanal sürücüler sağlanır. Bu sayede taşınabilirlik bütünüyle başarılmış
olur.
Aşağıda sanal makine mimarisi (Vm Architecture) daha detaylı incelenmiştir.
Günümüzde UNIX/RISC ve x86 makinalarda “Barındırılan” (hosted) ve “gözetleyici”
(hypervisor) adında 2 çeşit sanallaştırma mimarisi kullanılmaktadır. Hosted yaklaşım işletim
sisteminin en üst seviyesinde barındırılan bir bölmeleme (partition) sistemi yardımı ile geniş
bir donanım yelpazesini destekler. Gözetleyici sistemi ise x86 bir makinanın donanımı
5
üzerinde bulunan ilk tabakadır ve donanım kaynaklarına direkt erişimi mümkündür. İşte bu
sebeptendir ki VMware yazılımının da kullandığı bu yaklaşım donanımın çok daha etkin
kullanılabilmesi olanağını sağlar ve çok daha yüksek performansla işler.
Şekil 3-2 – Sanallaştırmada mimari yaklaşımlar
CPU komutu çalıştırma mantığında yenilik:
VMware Workstation, ESX ve Server emülatör tipi (Bochs gibi) sanal makinalara göre sanal
istekleri karşılama işini çok daha etkin bir yolla çözer. Sanal makinaların herbir CPU
komutunu simule eder, makine komutları ilk kez çalıştırılırken bunları dinamik derleme ile
derler ve yeniden kullanımlarında derlenmiş parçaları kullanır. Bu sayede kaynak tüketimini
azaltır, hızı artırmış olur. (Microsoft Virtual PC, MAC OS X de bunu kullanır) Ancak bu
derlemeleri her fiziksel makine ortamında çalışacak şekilde derlemez. Bu yüzden sanal
makinanın çok farklı fiziksel donanım yapılarında çalıştırılması esnasında sıkıntılar
yaşanabilir. Esasen bir handikap gibi görülen bu özellik VMware’in performans artışında
önemli bir yer tutar.
Derlenmiş parçaların yeniden kullanımının getirdiği performans artışının yanında VMware,
komutların çalıştırılış zamanının fiziksel donanımdaki bağımlılıklarca kısıtlanmasının da
önüne geçer. VMware ürünleri CPU komutların hangi zamanda olursa olsun çalıştırmaya
çalışır. (Örneğin usermode ya da sanal 8086 modu kodlarını x86 da çalıştırırken) Bunu da şu
yolla gerçekler: Komutlar CPU üzerinde doğrudan çalıştırılamadığı zamanlar VMware
komutları “binary çevrim” olarak adlandırdığı bir yöntem ile yeniden yazar ve bu çevirilmiş
6
kod belleğin kullanılmayan bir bölümünde saklanır. Uygun vakit geldiğinde bu kod kullanılır
ve performansta ciddi anlamda kazanım sağlanmış olur. Bu yol sayesinde o denli bir
performans artışı sağlanır ki ölçümlere göre sanal işletim sisteminin gerçekten makine
üzerinde kurulu olması ile sağlanacak performansın %80 – 85 leri oranında bir başarıyla işlem
yapılmış olur.

En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim
izmir dijital ajans dijital pazarlama