Blogdan yazılar

hosting image
blog list image

Sanallaştırmada Kullanılabilecek Yazılımlar

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu makalenin objektifi sanal makine kavramına giriş yapmak ve
VMware ürünleri hakkında genel bir fikir sahibi olmaktır. Bu sebeple bu makalede proses
3
sanal makinesi ele alınmamıştır. “Sistem sanal makineleri” açık kaynak kodlu olanlar ve
olmayanlar olarak iki gruba ayırabilir.
1) Açık Kaynak Kodlu Sanal Makina Yazılımları: Açık kaynak kod mantığı ve
lisansı ile dağıtılan bu yazılımlar başlıca VirtualBox, Xen, Bochs, CoLinux,
FAUmachine, Hercules emulator , KVM, LilyVM, QEMU, SheepShaver olarak
sıralanabilir.
2) Ticari Sanal Makina Yazılımları: Ticari anlamda başlıca kullanılan yazılımlar
arasında VMware, Microsoft Virtual PC, VM/CMS, Parallels Workstation, vThere,
Parallels Desktop for Mac, SVISTA, Trango, Virtual Iron Software gösterilebilir.

En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim
izmir dijital ajans dijital pazarlama