Blogdan yazılar

hosting image
blog list image

CONFİGSERVER EXPLOİT SCANNER (CXS) KURULUM VE AYARLARI

Merhabalar


ConfigServer EXploit Scanner (Cxs) Kurulum ve Ayarları için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır


CXS kurulumu için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınızwget https://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz


tar -xzf cxsinstaller.tgz


perl cxsinstaller.pl


rm -fv cxsinstaller.*


sed -i -e 's/LF_CXS = "0"/LF_CXS = "1"/g' /etc/csf/csf.conf (CSF var ise çalıştırın) 


Daha sonra ayarlamalar için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız
touch /var/log/cxswatch.log


cxs --Wstart


mkdir /etc/cxs/karantina


chmod 777 /etc/cxs/karantina


cxs --qcreate --quarantine /etc/cxs/karantina


chkconfig cxswatch on


cxs --Wstart --www --all


sed -i -e "s/#CallUploadScript yes/CallUploadScript yes/g" /etc/pure-ftpd.conf


/etc/init.d/pure-uploadscript restart 


Diğer ayarlamalar için


Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jc3m burdaki gibi
nano /etc/cxs/cxsftp.sh


/usr/sbin/cxs -Z --ftp --qoptions Mmv -I /etc/cxs/cxs.ignore -Q /etc/cxs/karantina/ "$1" 


Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jdib burdaki gibi
nano /etc/cxs/cxswatch.sh


/usr/sbin/cxs --Wstart Q /etc/cxs/karantina -I /etc/cxs/cxs.ignore -qoptions Mmv --options mMOLfSGchexdnwWZDRPu --www --filemax 0 --Wrateignore 300 --allusers --Wsymlin /etc/cxs/sysmlidisable.example.pl 


Son olarak cron ayarlarını aşağıdaki şekilde yapılandırın
nano /var/spool/cron/root


0 4 * * * /usr/sbin/cxs --upgrade --quiet


0 1 * * * /usr/sbin/cxs -Z --vopt mMfhexT -I /etc/cxs/cxs.ignore --qopt Mv -Q /etc/cxs/karantina --Wstart --www --all > /dev/null 2>&1


En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim
izmir dijital ajans dijital pazarlama